INTERESSANT!


6.Oct.2022 07:30

PAAL

februari 17th, 2014

Over terrorisme en de jihad staan dagelijks de kranten vol, maar op de radio -en ik weet niet meer bij welke zender- hoorde ik een merkwaardig en interessant bericht in dit verband.
Het betrof de plotselinge dood aan het Syrische front van een dertigjarige Belgische jihadist uit Antwerpen. In deze warrige oorlog is het onduidelijk is over welk front het gaat en wie nu tegen wie vecht, temeer daar het officiële (maar wat is officieel Syrië) rebellenleger de -naar schatting- 200-300 jihadisten uit Nederland en België niet eens in hun kluppie willen hebben.
De meeste bronnen meldden als front dat dit soort units vechten in de grensstreek met Israël met sektarische groepjes ‘vrijheidsstrijders’.

(more…)

TOEF IS TROEF

februari 17th, 2014

Ik las in de Volkskrant bijlage van 8 februari 2014 een interessant, maar questieus artikel getiteld "Check die toef" (pagina 42-44).
Zo zou Arnon Grünberg zijn column hebben kunnen beginnen en ik acht het niet uitgesloten dat hij op dat artikel ook daadwerkelijk nog gaat terugkomen.
Misschien ben ik hem te snel af.

(more…)