INTERESSANT!


16.Feb.2019 12:35

OVERBOEKERS EN FESTIVALCOWBOYS

oktober 6th, 2010

Vorig jaar werd ik door een hele slimme jongedame met een ongemene grote belangstelling voor punkmuziek gebeld voor een interview.
Meestal stranden dat soort verzoeken in verplichte nummers voor de opleiding aan de diverse kunstscholen of academies. *1)
Veelal vraag ik ook om inzage en toezending van het eindproduct. Leonor hield netjes woord en ik kreeg al snel een mailtje met de navolgende tekst:

Hoi Willem,

In de bijlage vind je de definitieve versie van mijn scriptie ‘Overboekers en festivalcowboys. Conflicterende belangen van podia en festivals in de popsector’.
De papieren versie volgt, naar welk adres kan ik die sturen?
Het cijfer al bekend: het is een 8 geworden!
Ik lever de scriptie deze week ook in voor de Muziekscriptieprijs van MCN.
Naar aanleiding van de scriptie schrijf ik een artikel voor het aankomende zomernummer van Boekman, het tijdschrift van de Boekmanstichting.
Mocht je delen online willen zetten, dan graag in overleg met mij i.v.m. aankomende publicatie.
Nog hartelijk dank voor je medewerking en waardevolle bijdrage aan mijn onderzoek!

Groetjes en tot ziens,
Leonor


Leonor Jonker
Buzzwolves Writings

buzzwolves@gmail.com
www.linkedin.com/in/leonorjonker

Later volgde nog een e-mail met een bijlage.

Hoi Willem,
Alles goed?
In de bijlage vind je het artikel dat ik n.a.v. mijn scriptie voor het zomernummer van Boekman heb geschreven.
Onder het kopje ‘overboekingen’ heb ik uitspraken van jou verwerkt die eerder in mijn scriptie te lezen waren.
Graag hoor ik of je deze toevoegingen goedkeurt voor publicatie!
Hartelijk dank en groeten!
Leonor

Met die publicatie had ik weinig moeite.

Klikbare scriptie en artikel vormen daar dus een grote uitzondering op, en een 8 is naar mijn mening een juiste beoordeling (als je tenminste ook vind dat een 9 voor iets briljants is, en een 10 alleen voor de Schepper).
Een tijdje geleden was er de presentatie van Nummer 83 van het Tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid (Tweeentwintigste jaargang / Zomer 2010 / Prijs: 15) in een mooi zaaltje van Carre. Jammer dat de panel-discussie over van allerlei arty-farty festivals bloed en bloed saai was, en dat Leonor -die mij hiervoor had uitgenodigd- zelf er helaas niet aan te pas kwam.
Nummer 83 heeft als ondertitel "Festivals" meegekregen, en daar wordt haar onderwerp op een 5 tal pagina’s (p.74-78) samengevat. Lang niet genoeg voor dit interessante onderwerp. Vandaar dat ik haar aanbood om middels mijn weblog liefhebbers inzage te geven in de integrale versie van de leerzame en zeer leesbare scriptie.
Waarmee tevens is aangetoond dat zeker niet alle studenten anno 2010 zich er gemakkelijk van af maken.

*1) Over die opleidingen schreef ik zelf 10 nummers eerder op verzoek van de redaktie een column onder de titel "Kunst Kan Zonder Scholing" (Nummer 73, p. 47-49)