INTERESSANT!


18.Sep.2019 22:43

Afkoopvragen t.z. pensioen

november 4th, 2011

Omdat ik op het briefje zie "pensioen-breuk" niet heb gereageerd, kreeg ik nota bene een herinneringsschrijven, waar ik vragen bij geplaatst heb.

brief-afkoop-WV

Aan Bedrijfspensioenfonds voor het bakkersbedrijf,
t.a.v. J.H.M. van de Vall,
Europaweg 27
9723 AS Groningen.

Meneer de voorzitter,

Discussie en rumoer om de pensioenen is weliswaar grotendeels gelukkig aan mij ontgaan, omdat ik daar volstrekt niet mee bezig ben of wil zijn.
Hardwerkende mensen die te zeer met hun pensioen bezig zijn gaan meestal snel dood nadat ze hun pensioen hebben bereikt of ontdekken dat ze eigenlijk gewoon bij de neus genomen zijn.

Dit jaar mocht ik volstrekt onverwacht een brief en een antwoordkaart van U ontvangen, waarin U mij probeer "af te kopen"; het zijn Uw woorden.
Naar aanleiding van die correspondentie zijn bij mij een paar vragen gerezen, en omdat U aanbiedt om eventuele vragen dienaangaande -heel modern- per email te stellen, doe ik dat dan ook bij deze.

Ten eerste.
Begin jaren zeventig was ik als werkstudent broodbezorger bij de Kempenland Bakkerij (voorheen Etos Bakkerij) te Eindhoven, die de originele broodbezorgers tijdens hun vakanties verving.
U mag van mij aannemen dat ik toen totaal niet met mijn pensioen bezig was, en van Uw organisatie heb ik nimmer meer vernomen.
Ik heb dan ook geen flauw idee wat mijn pensioennummer is dat ik bij de hand zou moeten houden
Inmiddels zijn we zo’n veertig jaar later, en opeens krijg ik post van Uw organisatie.
Mijn vraag is "hoe bent U aan mijn huidige adresgegevens gekomen?".

Ten tweede.
Nergens staat hoe U aan het vermelde bedrag bent gekomen.
Ik betwijfel of het correct is omdat ik toch tenminste enkele jaren bij de Kempenland ben ingezet in van allerlei vakanties.
Mijn vraag: "hoe is het bedrag tot stand gekomen?"

Ten derde.
In Uw eerste brief, maar ook in het herinneringsschrijven staat (copy-paste) een hele pedagogische, maar tevens -gezien de hoogte van het voorgestelde bedrag (netto 22,29 euro) – een hilarische zin:
"Het bedrag dat u (-nu met kleine letter- red.) krijgt uitbetaald, is pensioen voor later. Het is aan te raden goed te overwegen wat u met dit bedrag doet."
Mijn vraag: "vind U dat niet een beetje een overdreven en te belerend advies, en wat zou U aanraden om met 22,29 te doen?"

Ten vierde.
De antwoordkaart dient ook door mijn huidige echtgenoot medeondertekend te worden.
Het zal vast wel ergens wettelijk vastgelegd zijn, maar "wat te doen als mijn vrouw nou eens helemaal niet mee wil tekenen?
Krijg ik dan strafwerk?"

De vijfde vraag was eigenlijk wat er zou gebeuren als ik die antwoordkaart niet zou terugsturen?
Gelukkig heeft U daar in Uw herinneringsschrijven al zelf een antwoord op gegeven.

Dan resteert eigenlijk de hamvraag:
"Bent U met mij van mening dat Uw actie eigenlijk in mijn specifieke geval exemplarisch is voor de vraagtekens die er bij het pensioengedoe (verkeerd beleggen en vooral veel administratieve rompslomp; regels zijn regels) gezet worden, omdat het eigenlijk nergens over gaat?"

In afwachting van Uw gewaardeerde antwoorden,

Vriendelijke groeten,

W. Venema

Update 04-11-2011

"Kijk eens hoeveel mensen (Henny laat Janneke een voorlopig antwoord sturen) er voor die fucking 22 euro aan het werk gezet worden. Vroeger zei men dan: dit land gaat aan vlijt ten onder.
Allemaal over de rug van de arbeider natuurlijk.
Maar ik heb nu wel m’n pensioennummer!"

Van: Laat, Janneke de Namens Pensioenfonds Bakkers
Verzonden: vrijdag 4 november 2011 14:49
Aan: Willem Venema
Onderwerp: RE: Afkoopvragen t.z. pensioen pensioennummer 419xxxx

pensioennummer: 419xxxx

Beste heer Venema,

Graag reageren wij op uw e-mail van 2 november 2011 met vragen over de afkoop van uw pensioenaanspraken.

Wij zullen uw vragen per brief beantwoorden. Wij streven er naar u binnen 15 werkdagen een reactie te sturen.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact met ons op: (050) 522 50 00 (8 cent per minuut). U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Of stuur uw e-mail naar pensioen@bakkerspensioen.nl. Als u belt of mailt, vermeld dan uw pensioennummer. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Met vriendelijke groet,

Henny van der Laan
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf
Postbus 11158 9700 CJ Groningen
050 522 50 00
pensioen@bakkerspensioen.nl
www.bakkerspensioen.nl