INTERESSANT!


16.Feb.2019 12:38

PASSPORT, PLEASE!

december 18th, 2011
paspoort
MODEL 007
2006 I SERIE 001

                
Recentelijk kreeg ik een brief met vriendelijke groeten van Y.J. van Stiphout, Algemeen Directeur Publiekszaken Rotterdam.
Daar had ik natuurlijk helemaal niet om gevraagd, maar het was wel onvermijdelijk, want de kop luidde "Uw paspoort is niet meer geldig op 21 september 2011".
En wat gebeurt er dan op 22 september?
O jee, wat nu?

Mauro kan het schudden, maar ik mag een nieuw paspoort kopen voor 52,10 euro, en omdat ik m’n (weliswaar inmiddels verlopen en dus ongeldig) paspoort kwijt heb gemaakt kost het ook nog 22,50 euro extra voor straf ("extra leges reisbewijs", beetje rare omschrijving, maar je hebt het er maar mee te doen).
De vorige keer was dat ook al het geval, omdat ik m’n oude paspoort gewoonweg per se niet wilde inleveren. Ik heb al mijn paspoorten nog, want ik heb er niet alleen voor betaald, ik vind het ook leuk om ze te bewaren.
Vroeger -toen alles beter was- mocht je je oude paspoort houden, weliswaar met her en der grote gaten erin geponst om het nog eens extra ongeldig te maken.
Dat doet men dus om de een of andere reden niet meer -alhoewel ik nog wel eens hoor dat der en her men op verzoek een paar happen uit het paspoort knipt en niet meer van die gaten., en dat je het dus toch nog mag houden.
Ik kwam bij de laatste burgerservicebeurt met een pasfoto aanzetten die werd afgekeurd omdat ie niet aan de nieuwe criteria voldeed. De fotoboer snapte er niks van, maar dat gold voor zo’n beetje alle fotoboeren in die tijd.
Inmiddels staat dat allemaal op een website van de overheid, die mij bij lezing wel heel erg doet denken aan van die foto’s van nazikampartsen die met van die speciale meetapparatuur bij concentratiekampgangers schedelmetingen stonden te verrichten in witte doktersjassen of SS-costumen,  of van die Amerikaanse wetenschappers uit het kamp van de biologische deterministen, die geboren criminelen de hoofdmaten nemen om te bezien of ze voldoen aan de fysionomische criteria van de Italiaanse wetenschapper Ezechia Marco Lombroso, de zogenaamde fysieke atavistische stigmata zoals brede kaken, diepliggende ogen, vaak doorlopende wenkbrauwen, een asymmetrisch gezicht, hoge jukbeenderen, afwijkende oren, haviksneus, vlezige lippen en dergelijke.
Ik moet hier eerlijk bekennen dat ik tijdens mijn studie (criminologie) deze rariteiten altijd heel interessant heb gevonden.
Ook voor het verkrijgen van een paspoort zijn de door de Nederlandse overheid gestelde acceptatiecriteria (alleen het woord al) opmerkelijk. 
De millimeters voor de ‘Ooraanzet’, ‘van kin tot kruin’, geen gekantelde hoofden, reflecterende oorbellen, geen zichtbare ondersteuning (?) zijn interessant, en vooral de opmerking "Breed glimlachen of een open mond is niet toegestaan. Dat wil niet zeggen dat er nors of stuurs gekeken hoeft te worden".
Dat verzin je toch niet? Wie zou onderstaand (van de website dus) allemaal verzonnen hebben?

Pasfoto

Webpagina | 04-07-2007

Met ingang van 26 augustus 2006 zijn de Nederlandse reisdocumenten, het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart, voorzien van een chip waarin een gezichtsopname is opgeslagen.
De gezichtsopname wordt verkregen door het digitaliseren van een foto die voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in bijlage L van de paspoortuitvoeringsregelingen, de Fotomatrix Model 2007.

Alleen als de foto aan alle in de fotomatrix gestelde eisen voldoet, wordt deze geaccepteerd bij de aanvraag van een reisdocument.

Hieronder zijn de eisen van de Fotomatrix Model 2007 opgenomen. Voor voorbeeldfoto’s kunt u de Fotomatrix downloaden.

Fotomatrix model 2007

Acceptatiecriteria voor de pasfoto in de Nederlandse reisdocumenten De foto is bedoeld ter identificatie van de aanvrager. Daarom moet bij het indienen van een aanvraag voor een reisdocument een pasfoto in kleur worden ingeleverd die een goedgelijkend beeld van de aanvrager geeft.
Alleen als de foto aan alle onderstaande eisen voldoet wordt de foto geaccepteerd, tenzij de uitzonderingsbepalingen uit de Paspoortuitvoeringsregelingen van toepassing zijn.

1. Maatvoering

Formaat pasfoto 35 mm x 45 mm (bxh).

 • Breedte: van ooraanzet tot ooraanzet minimaal 16 mm en maximaal 20 mm.
 • Lengte vanaf 11 jaar: van kin tot kruin minimaal 26 mm en maximaal 30 mm. Tot en met 10 jaar: van kin tot kruin minimaal 19 mm en maximaal 30 mm.

De maat kan beoordeeld worden aan de hand van bijbehorend transparant.

2. Fotokwaliteit

Acceptatiecriteria

 • In kleur
 • Goedgelijkend
 • Natuurlijke weergave
 • Scherp, voldoende contrast en gedetailleerd
 • Onbeschadigd
 • Geen kopie
 • Niet bewerkt
 • Afgedrukt op hoogwaardig, glad fotopapier
 • Minimaal 400 dpi resolutie

Toelichting
De foto is goedgelijkend en geeft een scherpe, natuurlijke weergave van de aanvrager. De foto toont voldoende contrast en details in het gezicht en de kleurstelling van het gezicht is natuurlijk.

Met hoogwaardig, glad fotopapier wordt papier bedoeld dat speciaal bestemd is voor het afdrukken van foto’s. Het papier heeft geen reliĆ«f of andersoortige voelbare of zichtbare oneffenheden die de weergave van de persoon op de afdruk kan verstoren.

De eis van 400 dpi is gericht aan degene die de foto maakt. Deze stelt vast of de optische kwaliteit van het beeld dat afgedrukt wordt vergelijkbaar is met de minimale resolutie van 400 dpi.

De foto wordt in zwart/wit afgebeeld op het document en in kleur opgeslagen in de chip.

3. Achtergrond

Acceptatiecriteria

 • Lichtgrijs, lichtblauw of wit
 • Egaal
 • Eenkleurig
 • Geen kleurverloop
 • Voldoende contrast tussen hoofd en achtergrond

Toelichting

De achtergrondkleur is lichtgrijs, lichtblauw of wit. De achtergrond van de foto is egaal, eenkleurig en zonder verloop of schaduw.

Tussen de afbeelding van het hoofd en de achtergrond van de foto moet voldoende contrast zijn. Onvoldoende contrast leidt tot een vage afbeelding van de foto op het document.

4. Weergave gezicht

Acceptatiecriteria

 • Hoofd onbedekt
 • Gezicht volledig zichtbaar
 • Ogen volledig zichtbaar

Toelichting
Het gezicht is volledig zichtbaar als (de zijkanten van) het gezicht en de ogen niet bedekt zijn. Haar dat over de ogen (of delen daarvan zoals de oogleden) valt, dan wel anderszins de volledige zichtbaarheid van het gezicht verstoort, kan (geautomatiseerde) gezichtsherkenning belemmeren.

De ooraanzet (om de breedte van het hoofd vast te stellen) kan niet bepaald worden als de zijkanten van het gezicht bedekt zijn. Dat wil dus niet zeggen dat de oren zelf zichtbaar moeten zijn.
Er mag geen schaduwvorming in het gezicht, en met name bij de ogen zijn.
Accessoires zoals haarband, oorbellen e.d. mogen niet reflecteren.
Hoofdbedekking is alleen toegestaan op grond van godsdienstige, levenbeschouwelijke of medische redenen (zie uitzonderingsbepalingen).

5. Houding

Acceptatiecriteria

 • Hoofd recht naar voren
 • Ogen op een horizontale lijn
 • Hoofd niet gekanteld
 • Schouders recht
 • Geen zichtbare ondersteuning

Toelichting
Het hoofd en de schouders staan recht naar voren afgebeeld. Als het hoofd in enige richting gekanteld is (achterover, voorover, scheef of opzij), dan kan dat problemen opleveren bij (geautomatiseerde) gezichtsherkenning.

Als ondersteuning nodig is dan mag dit niet zichtbaar zijn op de foto. Dit is te vermijden door bijvoorbeeld de hand onder de kleding te houden.

6. Uitdrukking

Acceptatiecriteria

 • Neutrale blik
 • Recht in de camera kijken
 • Mond gesloten

Toelichting
Om een succesvolle (geautomatiseerde) gezichtsherkenning tot stand te brengen is het noodzakelijk dat er recht in de camera wordt gekeken met een neutrale uitdrukking en een gesloten mond.

Breed glimlachen of een open mond is niet toegestaan. Dat wil niet zeggen dat er nors of stuurs gekeken hoeft te worden.

7. Bril

Acceptatiecriteria

 • Ogen volledig zichtbaar
 • Volledig doorschijnende glazen
 • Geen verstorende reflectie door de bril
 • Geen schaduw

Toelichting
Bij het dragen van een bril moeten de ogen volledig zichtbaar zijn op de foto. Dat wil zeggen dat het montuur en/of de glazen, de ogen op geen enkele wijze mogen afdekken. Reflectie in de brillenglazen of op het montuur moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Is het niet mogelijk om verstorende reflectie te voorkomen, dan moet de bril worden afgezet.

8. Belichting

Acceptatiecriteria

 • Gelijkmatig
 • Geen onder- of overbelichting
 • Geen schaduw in het gezicht of in de achtergrond
 • Geen reflectie in het gezicht
 • Geen reflectie door accessoires

Toelichting
De belichting is gelijkmatig. Dat betreft zowel het gezicht als de achtergrond. Onder- of overbelichting en reflectie moeten worden voorkomen. Op de foto mogen geen "witte vlekken" in het gezicht zichtbaar zijn die veroorzaakt worden door het gebruik van bijvoorbeeld (flits)licht. Oorzaken van reflectie kunnen zijn: glimmende huid, transpiratie, brillen, sieraden, etc.

9. Positionering

Acceptatiecriteria

 • Hoofd volledig afgebeeld
 • Hoofd gecentreerd afgebeeld

Toelichting
De persoon op de foto staat in het midden van het oppervlak van de foto afgebeeld. Het hoofd moet volledig zijn afgebeeld. Alleen bij personen met een grote haardos kan het voorkomen dat de haardos niet geheel afgebeeld wordt.

Uitzonderingsbepalingen

De Paspoortuitvoeringsregelingen staan de volgende uitzonderingen toe:

 1. De aanvrager heeft aangetoond dat godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen zich verzetten tegen het niet bedekken van het hoofd. In dat geval gelden voor de pasfoto alle in deze fotomatrix opgenomen acceptatiecriteria met uitzondering van: categorie 4 WEERGAVE GEZICHT het element ‘hoofd onbedekt’
 2. Op grond van objectief vast te stellen fysieke of medische redenen kan door de aanvrager niet worden voldaan aan alle acceptatiecriteria in deze fotomatrix. Bij gerede twijfel aan de medische redenen kan van de aanvrager worden verlangd, dat deze daartoe een door een bevoegde arts of medische instelling ondertekende verklaring overlegt.
 3. De aanvrager is een baby, peuter of kleuter jonger dan zes jaar. In dat geval gelden voor de pasfoto minimumvereisten.

Ad 3: Dit zijn alle in deze fotomatrix opgenomen acceptatiecriteria met uitzondering van:

 • categorie 5 HOUDING de elementen ‘ogen op een horizontale lijn’, ‘hoofd gekanteld’ en ‘schouders recht’;
 • categorie 6 UITDRUKKING de elementen ‘neutrale blik’, ‘recht in de camera kijken’ en ‘mond gesloten’.

Dat is allemaal natuurlijk geen kattenpis.

Enfin, ik ging naar de fotoboer en liet een pasfoto maken, wat schrijf ik ?, zes tegelijk in een mooi hoesje om te bewaren.
Ik werd door de firma beeldparadijs.nl op een krukje tegen een witte achtergrond gezet en werd gevraagd serieus naar het vogeltje te kijken, en voor -ik dacht 5 euro-, was ik het mannetje op de foto

pasfoto
pasfoto-setje

Met de brief van de Gemeente Rotterdam spoedde ik mij naar het kantoor van de Deelgemeente (ik kon ook naar de stadswinkel ofschoon ik geen idee heb wat en waar dat is) en meldde mij bij De Receptie i.p.v. de aangegeven afdeling Burgerzaken. Daar staat een soort computer op een console en daar kon ik op een touchkeuzeknop aangeven waar ik voor kwam. Een nieuw paspoort dus. Aan de zijkant van de machine werd een bonnetje geprint net als bij de slager.

wachten
wachtruimte bonnetje

Het grote screen in de wachtruimte gaf aan A 057 en ik dacht dat het dan ook wel zo gepiept zou zijn. Her en der op de pilaren in de wachtruimte hingen instructies om het wachten te voorkomen in de zin van dat ik een afspraak kon maken etc etc. Ik koos er voor om mijn geduld te laten tarten. Achter balie 1 t/m 8 wisselden ambtenaren van beider kunnen en diverse naties (zoals dat in Rotterdam zo netjes heet) regelmatig van loket om voor mij onduidelijke redenen. Een half uur later was ik daadwerkelijk aan de beurt.
Heel bij de hand had ik een printje van mijn verlopen paspoort gemaakt en dat kwam kennelijk sympathiek over en kon ik mij beperken tot het invullen en ondertekenen van enige documenten t.z. het vermeende verlies en/of diefstal van mijn verlopen paspoort. De ambtenaar voor mij had best goede zin ondanks een uitgebreide exercitie van zijn twee wijsvingers over het toetsenbord van zijn Dell computer.
Ik dacht een extra handige beurt te maken door er maar meteen een Nederlandse identiteitskaart bij aan te vragen.
Intussen kon ik eerst mijn linker wijsvinger op een fotoplaatje leggen, toen de duim, toen de rechterwijsvinger en nog een keer de duim van diezelfde hand. En die hele ceremonie nog een keer voor mijn ‘Nationaal paspoort regulier’. Vroeger werd nog beroep, geloof en de kleur van de ogen bepaald en moest je tegen een meetlat gaan staan om de lichaamslengte te bepalen, maar het bevestigen van de simpele vraag "bent U nog steeds 1,75" was deze keer voldoende. De door de regering beloofde vermindering van de regelgeving begint dus kennelijk op stoom te komen.
Een heel printcircus culmineerde in een stapel setjes, waar de pasfoto’s op gekleefd werden die ik her en der nog een keer moest invullen en ondertekenen. Kennelijk waren de pasfoto’s ok, terwijl ik mij al op het ergste had voorbereid naar aanleiding van de verhalen van buren, kennissen en collegae dienaangaande.
Een heus contra-sign met her en der een paraaf werd door de ambtenaar als adstructie toegevoegd.
Pinnen moest bij een andere balie, want mijn ambtenaar gaf aan dat ie niet genoeg ervaring had om het nieuwe pinapparaat juist aan te sturen om zo’n transactie ad 118,45 euro (waar kennelijk geen cent btw aan te pas komt) gunstig af te ronden.De hele actie kostte bijelkaar ruim een uur.
Toen ik mijn Bonnummer goed bestudeerde kwam ik er tot mijn verbazing achter dat ik zaken had gedaan met Stadswinkel Kralingen/Crooswijk.
Op 27 december (dus niet de per circulaire beloofde vijf werkdagen later) kan ik de handel ophalen.
Ik ben benieuwd naar het resultaat, en vooral of het ook weer pagina 04 tot en met 33 (!) gaat geven voor de mogelijke VISA voor de erg reislustige Nederlander.