INTERESSANT!


18.Oct.2018 19:25

PVV CONTINUED

april 7th, 2012

Ik dacht lang geleden ook dat als er een katholieke universiteit in Tilburg zou komen, dat die afgekort zou worden als K.U.T., per slot van rekening zat ik op de K.U.N. en in Leuven gaf het de KUL.
Natuurlijk kan een wetenschapper van de University Tilburg (want zo noemt die universiteit zich per vandaag) er op rekenen dat een PVV graag teruggrijpt naar de betiteling kut als er een kritische noot gekraakt wordt over het gedachtengoed, methoden en personeel van de zogenaamde partij van de blonde ‘partijleider’.
Wat een hoop mensen zich niet realiseren is dat die ‘blondie’ zich als De Algemeen Leider niet alleen omringd heeft met eigenhandig benoemde gedogers, maar ook met een stelletje bizarre influisteraars.

Een van die ‘partij-ideologen’, de zichzelf ‘slechts eenvoudig kamerlid’ noemende Martin Bosma heeft zijn eigen Mein Kampf geschreven. In het najaar van 2010 verscheen zijn boek ‘De schijn-élite van de valse munters. Drees, extreem-rechts, nuttige idioten, Groep Wilders en ik’ (2010, Prometheus). De uitgever van Bosma is een fatsoenlijk bedrijf dat waarschijnlijk in de veronderstelling is dat dergelijke publicaties bijdragen tot het publieke discours. In ieder geval kwam er al snel een recensie van Jan Jaap de Ruiter. Het verschijnen van de derde druk van het boek (waaronder ook een e-boek versie) van Bosma was voor arabist Jan Jaap verbonden aan de University Tilburg dus, het sein om eens extra uit te pakken. Voorzien van een voorwoord van Rob Riemen schreef de Ruiter een uitgebreide analyse van ruim honderd pagina’s over de ideologie van de PVV waarin het boek van Bosma als leidraad fungeert. ideologie_pvvOnder de kwasi bijbelse titel "Het kwade goed en het goede kwaad" (Rozenberg Publishers Amsterdam, ISBN 9789036102841) maakt de Ruiter op een groot aantal hoofdzaken korte metten met het verdraaien van de feiten, het opzettelijk foutief of gebrekkig citeren en ander intellectueel misbruik van historische zaken ter meerdere eer en glorie van het verderfelijke denken van de eenmans partij. Ook is opvallend dat individuele fractieleden heel makkelijk van gedachten kunnen veranderen onder het motto van ‘voortschreidend inzicht’, waarbij Brinkman wel echt de kroon spant.

De Ruiter had ook nog op een paar andere zaken (dieper) kunnen ingaan daar waar de vergelijkingen met de NSB gemaakt worden.
Als ik op het journaal zie hoe Wilders het Tweede Kamer gebouw veelal triomfantelijk binnenmarcheert, geflankeerd door vooral grote, kale bokita’s, dan doet mij dat toch onwillekeurig meer denken aan WA in burger, die lastige journalisten weghouden en welgevallige lieden toelaat tot de Algemeen Leider, dan aan een bedreigd beroepspoliticus. 
Wilders c.s. doet net als Mussert veel inspiratie op bij geestesgenoten en denktanks in het buitenland, dat blijkt wel uit het boek van Bosma, waarin bijvoorbeeld Hitler een socialist genoemd wordt, en dat is toch wel een erg opmerkelijke vondst.
Het zogenaamde ‘partijprogramma’ van de PVV (zie ook elders in mijn weblog) is meer een opstelling van korte punten, en oogt alszodanig meer als de zgn ‘Protocollen’ van de NSB.
En als Anton had kunnen twitteren, dan had je kunnen zien dat ook zijn korte dialogen en one liners meer voor de hand liggen dan wijsheid, zeer vergelijkbaar met Geert. 
De liefde voor Volk en Vaderland, de vliegende meeuw, die driekleur, het permanent xenofobe zoeken van zondebokken, de openlijke afkeer van marxisten, communisten etc etc (kortom ‘de linkse kerk’), de geheime financiering van de Algemeen Leider door veelal anonieme vrienden, bekenden en idealisten en de voorkeur voor strenger straffen, het zijn allemaal van die dingen die je aan het denken zouden moeten zetten. En een bijzondere, maar selectieve afkeer van kapitalistische uitwassen zoals banken verwijzen nog net niet naar De Joden, omdat Israel buiten alle kijf staat voor Wilders; maar dat kan net als de houding ten opzichte van het koningshuis natuurlijk morgen anders zijn. En tenslotte het wegdrukken van onwelgevallige en vaak als entartete kunst en media geafficheerde monstra is er één van zeer bedenkelijke revanchistische aard.

Op 1 punt moet ik eerlijk bekennen dat we er met de PVV harder op vooruit gegaan zijn.
Als ik (vooral ’s nachts) her en der met 130 i.p.v. 120 kilometer per uur naar huis rijdt en niet in de file sta, heb ik echt een gevoel van vrijheid.