INTERESSANT!


7.Apr.2020 12:34

EEN MOOI VOORBEELD VAN TOTAAL MISLUKTE PRIVATISERING

juni 5th, 2013

Deze week ontving ik van de afdeling klantenservice de navolgende internetflyer met de mededeling:

ZAKELIJK NIEUWS

NIEUWE TARIEVEN PER 1 AUGUSTUS 2013

PostNL voert per 1 augustus 2013 verschillende tariefwijzigingen door. De verwachte volumedaling van 8 -10% per jaar maakt het noodzakelijk naast ingrijpende kostenbesparingen ook de tarieven te verhogen. PostNL bespaart zelf maximaal op de kosten met een reeks ingrijpende reorganisaties van het Nederlandse postbedrijf. Om een goede postbezorging te kunnen blijven bieden die ook in de toekomst kostendekkend en betaalbaar blijft, is echter een verdere tariefverhoging onvermijdelijk.
Vanaf 1 augustus 2013 gelden de volgende basistarieven voor de postzegel:

Basistarief Nederland: € 0,60
Basistarief voor brieven in Europa: € 0,96
Basistarief voor brieven met bestemming Wereld: € 1, –
Basistarief frankeermachines: € 0,52
Ook de zakelijke tarieven stijgen. Zakelijke klanten met een contract ontvangen de komende dagen een mailing waarin de nieuwe tarieven nader worden toegelicht.

Kijk voor meer informatie op postnl.nl/tarievenaugustus2013.

clip_image001

De drukinkt van de vorige postkantoorflyer (minder dan een jaar geleden) met de nieuwe tarieven is nog maar net opgedroogd of deze geprivatiseerde moloch is al weer aan de volgende ronde prijsverhoging toe. En bedenk daarbij dat de postwet eerst nog in 2009 werd veranderd om de consument zekerheden te geven.
Een prestigieuze en overbodige kostbare beursgang werd eerder gevierd, waarmee enkel de aandeelhouders en de beurs in de prijzen vielen; kortom de overheid zelve en een handjevol graaikapitalisten.
Intussen werden we al op een tweetal andere verrassingen getracteerd waar nog lang niet iedereen zijn/haar zegje over heeft gedaan. Oude zegels werden op miraculeuze wijze aangekondigd hun geldigheid te verliezen reeds per 1 november a.s. onder het motto dat het voor het personeel zo ingewikkeld is om die oude zegels te controleren…terwijl miljoenen aan voormalige staatswaardepapieren ongeldig gemaakt worden. En recentelijk werd bekend gemaakt dat binnenkort op maandag geen post meer in de bus zal vallen.
Ten eerste gaat het hier over een verwachte volumedaling waarmee men reeds op de feiten vooruit loopt. En dat is ook een bijzondere redenering. In diezelfde redeneertrant kunnen de energiebedrijven ook vast de volgende prijsverhoging aankondiging. Het zou wel eens een warme (dus minder omzet) of koude (misschien dat de leveringen stokken of de vraag groter wordt en dus de prijzen zullen stijgen) winter kunnen worden.
Ten tweede rept men de eigen reorganisatie, waarbij eerder in de media werd toegegeven dat dat een kostbare ineffectieve ramp was gebleken. En wie moet daar voor opdraaien: das publikum.
Ten derde schept men op over een goede postbezorging…terwijl duizenden stukken post verzekerd dan wel onverzekerd jaarlijks en in toenemende mate zoekraken. Uit eigen ervaring kan ik stellen dat contact hierover volstrekt zinloos is en men al snel in een Orweliaans hemeltergend geweld gestort wordt.
Ten vierde betreft de prijsverhoging meer dan 10%, en dat is ongehoord veel en nog niet vaak vertoond.

Een dag minder post zou eigenlijk een korting van ten minste 16% moeten betekenen.
Bovendien ontvangen wij op maandag zelden nog post en op zaterdag is onze postbus ook vaak helemaal leeg. Dat kan geen toeval zijn.
Eerst verdwenen de postkantoren, waarbij het laatste kantoor pas recentelijk werd gesloten om vervangen te worden door (minder) postfilialen, meestal winkels met een minder efficiente balie en aanpalend personeel. En dan hebben we het over de wagonladingen gekwalificeerd PTT-personeel die men ter vernietiging heenzond om vervangen te worden door goedkope partime krachten uit de serie Studenten, Werkelozen en Bejaarden zonder enige ervaring.
En per week verdwijnen er daarna steeds meer "onrendabele brievenbussen". Dat gaat inmiddels in een dermate rap tempo, dat ik voorzie dat wij nog voor het einde van het jaar alle post dienen af te geven bij het postkantoor (of postkantoor dat nog over is). Tel daar nog die week van kerst t/m oud&nieuw bij wanneer de bussen sowieso zijn dichtgespijkerd en constateer dat er van bereikbare en ruime openstelling niet echt veel over is. Het einde van deze gekkigheid is natuurlijk dat wij weliswaar een nog duurdere zegel op ons poststuk mogen plakken. maar dat je hem zelf maar bij de geadresseerde moet gaan bezorgen, want dat is natuurlijk nog persoonlijker dan de (duurdere) zelf gemaakte persoonlijke zegel, maar anderzijds ook wel weer de meest ultieme persoonlijke service.

De aandeelhouders moeten tevreden gesteld worden, zoveel is wel duidelijk. En daar dat 50% de Nederlandse Staat is, betreft het hier een ordinaire indirecte belastingverhoging van meer dan 10%.
De hamvraag is nu of ik mij nu bij de PVV, De Telegraaf of bij die kleine griezelige VVD-nazi van Minister Kampf hier over zou moeten beklagen.

Ik durf te wedden dat ik mij schriftelijk en wel per post dien te vervoegen. Ik hoop dan dat dat een antwoordnummer is.