INTERESSANT!


16.Feb.2019 12:33

PAARDENROOKVLEES

december 20th, 2013

HET GROOT DICTEE DER NEDERLANDSE TAAL

AFLEVERING 24 19 december 2013

Eerst nog even de tekst van de website van de NTR:

Een przewalskipaardenmiddel

1. 
Na koffie gedronken te hebben, begon het Groot Dictee.
Niettegenstaande de taalcriticus Charivarius zijn macedoine
‘Is dat goed Nederlands ?’, die verrukkelijke thesaurus vol linguïstische bêtises, publiceerde in 1940, zou het journaille anno hodie een raillerend exposé van onze pennenstrijd alsnog met dit piteuze zinnetje kunnen initiëren.

2.
Zulke lammenadige anastrofes vernoemde de criticaster naar zijn tante Betje, in wier postale verbiage een heel aantal zeugmata, polysyndetons en anakoloeten wiewauwde.

3.
‘Een heel aantal’ is de contaminatie van ‘een groot aantal’ en ’heel veel’; vanavond irriteren wij ons aan spelfouten, mitsgaders aan menig grammaticaal quid pro quoemendeer mij!

4.
Als men insinueert dat u heimwee heeft naar de leraar Nederlands als feniks, waarmee het zo is gegaan dat hij werkeloos achter de gerianiums zit, moet u niet paranoia reageren, aangezien die accusatie een vrijwel cliché is.

5.
Het was veelbetekend hoe elke media onwelwillig reflecteerde op de krankjorume tekst van het Koningslied, over wiens begeestering de godganse participatiemaatschappij zich streste.

6.
U hoort ons inziens tot een van het gardekorps Nederlanders die menen dat de campertiaanse schrijfwijze van het adjectief verrukkelijk – het megafonetische neologisme vurrukkulluk
als voorkeurspelling* te verkiezen had geweest.

7.
Het is niet zozeer een fetisj voor spelling als wel het tot in de finesses breidelen van grammaticale valstrikken dat ons steeds overnieuw beschermt tegen een Babels imbroglio; mits dit verifiërende przewalskipaardenmiddel de enige wapening tegen nepmailtjes concretiseert.

8.
Bijgevolg beseft u zich een pseudobancaire poging tot phishing zorgeloos te kunnen deleten dan u leest: Er is een inactieve activiteit op dit rekening plaatsgevonden. Want zodan onze zuiderburen zeggen: Menen ligt dicht bij Kortrijk maar verre van Waregem.

Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden, zo wordt elke aflevering beëindigd. Waarom eigenlijk niet???

De enige reden waarom dat zo uitdrukkelijk al 24 keer benadrukt wordt, is volgens mij om te bevorderen dat de deelnemers hun ergernis in woorden omzetten en ingezonden brieven gaan sturen naar de noodlijdende Volkskrant.
Iedereen die altijd hebt gedacht dat die verrukkulluke Cees Vankooten (a.k.a. Kees van Kooten) een leuke, vermits grappige linguïstische jokermaker was, zal nu wel voor een heel Godganze tijd een dicteé verre van zich werpen. Ik was regelrecht teleurgesteld over de prestatie van de man die hele originele woorden als bijvoorbeeld ‘jeugdsentiment’ op zijn conto heeft staan. Wij denken daar graag aan terug.
Regel 4 tot het einde was een brei, dan wel brij van verhaspelde speling van het lot.
Wie zich had verheugd op een humoristisch dictee zonder gezochte woorden en nodeloos archaïsch taalgebruik, kwam bedrogen uit.
Ik heb een paar jaar mijn uiterste best gedaan om het Przewalskipaard (aan elkaar om misverstanden te bevorderen) naar de paardenslager te brengen om er nooit meer mee geconfronteerd te worden, wordt dit volstrekt discutabele circuspaard weer van stal gehaald. Het bij uitstek lelijke ondersoort paard (ooit naar een even onbekende kolonel vernoemd) is tig jaren (anno rexia) geleden voor het laatst in de woestijn van Gobi gezien en bestaat alleen nog als later gefokt curiosa.
Vankooten (volgens de Bie), een van de Clicheemannetjes (maar later ook vaak geschreven als De Klisjeemannetjes) heeft zich desalniettemin laten verleiden tot een satanisch macedoine (geleend uit het of van Frans) wiewauw van uit Van Dalen bijeengeharkte moeilijke woorden die neverever gesproken worden. Beweren dat het juist niet om de spelling, maar om het juiste taalgebruik zou moeten gaan bij een dictee, is daarmee een contradictio in terminus. Waarom makkelijke, maar goede woorden gebruiken, als het veel moeilijker kan. Ach meneer, het is maar een spellinktje.

Een przewalskipaardenmiddel -net zo min als przewalskipaardenrookvlees- bestaat niet. Een uitgestorven paardenras kan moeilijk tot paardenmiddel verworden, tenzij je voor je leven van het dictee genezen wilt worden.
Charivarius isnota bene het pseudoniem van Gerard Nolst Trenité, dat was al moeilijk genoeg geweest; wie kent hem niet, hij is pas in 1946 overleden? 
Macedoine (ook nog eensverkeerd uitgesproken door het jurylid: http://nl.wiktionary.org/wiki/macedoine) is een culinaire zelfstandignaamwoord.
Bêtise is eigenlijk gewoon Frans snoepgoed, so what the fuck!
Anno Hodie; ammehoudou, niet eens in het woordenboek te vinden.
Nog geen veertig minuten na het einde van de uitzending stonden er al veertig nieuwe rubrieken op internet die er voornamelijk op neer kwamen dat zelfs een beetje gymnasiast niet wist waar het over ging. Het dictee had even zo vrolijk nog een citaat uit het Vaticaan kunnen bevatten, met evenzoveel (en zelfs dat is één woord) fouten vandien. 
piteus, wederom een puzzelwoord uit het Frans, waaruit wederom blijkt dat Kees graag in Frankrijk vertoefd, en ongetwijfeld aldaar er een aantal tweede pied à terres (zonder streepjes en ook wel zonder accent op de ‘a’ geschreven) op nahoudt.
Ik ben absoluut geen taalkundige, maar die zin met die thesaurus loopt sowieso niet lekker, vooral niet omdat ie begint met ‘Niettegenstaande’. En wat dat met koffiedrinken te maken heeft, dat begrijp ik gewoon niet.
En bovenstaande verwijten zouden ook makkelijk op kunnen gaan voor het volgende puzzelwoordenboekwoord ‘verbiage‘. Je hoort het als het ware De Gaulle al over Fidel Castro zeggen.
Als er nu gewoon gevraagd was naar delirare dan had ik misschien kunnen bedenken dat het over wiewauwen (ook wel wiewawauwen voor de geoefende sprekers) ging.
Gardekorps, vooral uitgelegd door het gotic jurylid, is een bedenkelijk woord dat ik niet zo gauw met een k in verband zou brengen met Nederlanders, laat staan Remco Campert, maar eerder met soldaten uit het Oosten, Pruisen, Gotische Teutonen. Bedenk daar bij dat Gardekorps zowel met een kleine als met een hoofdletter in verband gebracht kan worden met de vader van Remco … enfin laten we de oorlog er buiten houden, want dan vloek je helemaal achttien doden.
Bij het voorlezen door Martine van het kennelijk inmiddels campertiaanse woord verrukkelijk kon ik toch echt streepjes horen VER-RU-KU-LUK en niet VURRUKKULLUK, bovendien heet dat boek "Het Leven Is Vurrukkulluk".
Waarom mogen Vlamingen eigenlijk meedoen aan zo’n uitzending? Enkel omwege de sponsoring? Vlamingen winnen altijd omdat elk dictee door een woordkunstenaar wordt gemaakt die vooral in Frankrijk op vakantie gaat, en dat een mooie taal vindt en snel woorden uit die taal leent voor zijn of haar versie. En de meeste Franse woorden hebben wel weer iets met latijn te maken etc. Makkelijk zat dus voor onze zuiderburen (ze wonen in het Zuiden en daarom met een kleine letter, toch? of is dat nog vanwege de afscheiding van ons koninkrijk?).
Die fetisj is al heel erg lang geleden afgeschaft. Ik dacht dat e.e.a. ook foutief genoteerd moest worden om in stijl van de landschapsfilosoof Imbroglio uit te blijven te blijven na zin 4 en volgende zinnen.
Natuurlijk is inactieve activiteit onzin, maar in feite net zo’n onzin als de participatiemaatschappij. En daar had ik nu juist twee strepen ondergezet!

Plaatsnamen van gehuchten zouden eigenlijk door de jury verboden moeten worden met ingang van de zilveren editie.
Wat weten wij van Menen? Dat ambtenaren daar gedwongen Vlaams moeten spreken! Klik of clic eens op Menen: Menen (Frans: Menin) is een plaats en stad in de Belgische provincie West-Vlaanderen. De stad telt ruim 32.000 inwoners. In de streek zelf wordt de stad Mjinnde of Meende genoemd, in de rest van de provincie wordt de naam Mjeenn gebruikt.
Interessant genoeg geeft de ANWB routeplanner aan dat de afstand van Menen naar Wavegem 31,4 km bedraagt, terwijl Menen-Kortrijk 16,8 en Kortrijk-Wavegem 16,9 bedraagt. Maar dat zelfde kun je over voetballen zeggen. De bal is rond.
Ik tel dus Menin gewoon goed, ofschoon ik daarmee nog steeds niet op 13 fouten kom.