INTERESSANT!


18.Oct.2018 19:24

"Het leven heeft mij, Goddank, bijna niets geleerd. ‘Het leven heeft me veel geleerd, zegt de oude sok’" (Nescio, 3 Aug. 1943)

juli 7th, 2014

DE AANLEIDING
Zoals in de integrale tekst te lezen is, werd ik door de feestcommissie van Paradiso gevraagd om een toespraak te houden ter gelegenheid van het vertrek/afscheid van de programmeur sinds 1981, Jan Willem Sligting.
Ofschoon de tekst voor zich zou moeten spreken, is het duidelijk dat mijn emotie ook tot de nodige commotie heeft geleid.
De avond werd opgenomen en ook ‘de pers’ kreeg er lucht van. Niet zo raar want meerdere genodigden behoren tot "de pers".

3VOOR12
Reeds de volgende ochtend meldde zich 3voor12 om commentaar. Om te voorkomen dat bepaalde citaten uit z’n verband gelicht zouden worden, heb ik bedongen om de tekst integraal beschikbaar te maken om welk misverstand of verkeerde interpretatie te vermijden.
De tekst van 3voor12 is voor rekening en verantwoording van Ingmar Griffioen.

CORRECTIE
Mijnerzijds dient gemeld te worden dat de opmerking als zou Janne Schra, een van mijn trouwste artiesten op het roster van Double Vee Concerts ‘stomdronken’ geweest zou zijn. Dat is niet correct, zij was alleen zeer boos en geëmotioneerd.
Gijsbert, de popscribent van de Volkskrant liet weten zich aangesproken te voelen. Evenwel slaat de betiteling "die pipo van de Volkskrant" niet op Gijsbert, maar betreft Frénk van der Linden, de interviewer bij het programma Kunststof.

Waarvan akte.

DE TAALSTAAT
De volgende dag meldde zich aanvankelijk Bart Cool, en later Frits ‘Spits’ Ritmeester, samensteller/presentator van het interessante programma De Taalstaat. Ik luister regelmatig naar dat Radio 1 programma, en dat zouden meer mensen moeten doen. Het verzoek was om op zaterdag 5 juli 2014 een drietal regels voor te lezen, volgens de redactie van het programma de mooiste regels, niet om de sensatie of de internetcommotie maar om het taalgebruik, de emotie en de zeggingskracht.
Ik heb daarin toegezegd op voorwaarde dat de integrale tekst op de website van het programma ter inzage zou zijn inclusief de foto die achter mij te zien was ten tijde van de toespraak, en ik mij mocht ver excuseren tegenover Janne.